Brick to the future

http://korben.info/video/brick-to-the-future
C’est retour vers le futur mais avec des Legos.