Sushi au Big Mac

http://korben.info/video/sushi-big-mac